Monday, November 23, 2009

CARA-CARA MENAIK TARAF KOMPUTER (UPGRADE)

UPGRADE

PGA / LGA

Terdapat 2 jenis processor iaitu PGA dan LGA. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menukar processor ialah tapaknya.Masalah yang mungkin anda hadapi sehingga anda terpaksa menukar processor adalah kerana kaki processor anda patah.

RAM

Terdapat pelbagai jenis RAM, Faktor yang harus difikirkan untuk menukar RAM ialah pin dan kemampuan mainboard anda. Masalah yang mungkin dihadapi hingga menyebabkan anda hendak menukar RAM ialah kelajuan komputer anda terlalu perlahan.

AT / ATX

Punca-punca anda ingin menukar power supply adalah kerana power supply anda mungkin tidak mampu menampung keperluan voltan komputer anda yang telah dinaik taraf.

CD-ROM / DVD-ROM

Faktor-faktor yang menyebabkan anda ingin menukar CD-ROM kepada DVD-ROM ialah sekiranya anda ingin melakukan operasi burn CD/DVD ianya tidak dapat dilakukan melalui CD-ROM.

PCI / AGP

Faktor-faktor yang menyebabkan anda ingin menukar PCI kepada AGP ialah berkemungkinan PCI anda mungkin tidak mempunyai frekuensi yang mencukupi untuk menampung komputer anda.


PS/2 / USB / WIRELESS

Faktor yang menyebab anda ingin menukar keyboard adalah kerana anda ingin mengikuti perkembangan semasa.

TRACKBALL / OPTICAL / WIRELESS

Faktor yang menyebab anda ingin menukar mouse adalah kerana anda ingin mengikuti perkembangan semasa.

No comments:

Post a Comment